Czas pracy kierowców

Home / Czas pracy kierowców

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm transportowych oferujemy usługę w zakresie prowadzenia rozliczania ewidencji czasu pracy kierowców zawodowych wykonujących przewozy krajowe oraz międzynarodowe. Właściwe rozliczanie kierowców jest niezwykle ważne dla każdego przedsiębiorstwa transportowego. Należy pamiętać, że każdy przewoźnik powinien kontrolować czas pracy kierowcy, ponieważ podczas kontroli to przewoźnik ponosi konsekwencje nie przestrzegania przepisów.

Zastosowanie nowoczesnego oprogramowania do odczytywania danych z wykresówek i kart kierowców daje Państwu gwarancję wysokiej dokładności odczytów z wykresówek oraz szybkiego czasu wykonania usługi. Prowadzona przez nas ewidencja czasu pracy kierowców pozwala na bieżąco reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców a przedsiębiorstwu transportowemu zapewnia bezpieczeństwo prawne oraz pozwala uniknąć wysokich kar pieniężnych nakładanych przez organy kontroli państwowej.

Analizę czasu pracy i odpoczynku kierowców pod kątem obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych

• Sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowców, w tym:
– skanowanie wykresówek lub odczyt danych z plików kart kierowców i pamięci tachografów pojazdów;

– raporty miesięczne kierowców z zapisów na wykresówkach lub z kart kierowców

– sporządzanie raportów wykroczeń kierowców w stosunku do dopuszczalnych norm okresów prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu pojazdów, odpoczynków dziennych i tygodniowych

• Sporządzanie raportów dotyczących przewidywanych wysokości sankcji za popełnione wykroczenia kierowców;

• Sporządzanie wykazu brakujących danych czy braków w wykresówkach;

• Przypominamy o odczytach z kart i tachografów,

• Informujemy o upływie ważności kwalifikacji okresowej kierowców, legalizacji tachografu oraz o konieczności skierowania kierowcy na badania lekarskie lub psychologiczne.

• Przygotowujemy upomnienia oraz nagany.

• Prowadzimy ewidencję czasu pracy kierowcy zawierająca informacje o liczbie przejechanych kilometrów, przepracowanych godzinach oraz automatyczne odbiory godzin nadliczbowych wraz z odpowiednimi wnioskami.

• Przygotowujemy Listę płac zgodnie z ewidencją czasu pracy z rozliczeniem ryczałtów oraz dodatków.

• Wykonujemy rozliczenie podróży służbowej: naliczamy diety i ryczałty noclegowe rozliczane w oparciu o dane z kart kierowców.

• Rozliczenie niemieckiej płacy minimalnej w ramach, którego Klient otrzymuje rozliczenie z uwzględnieniem diet i ryczałtu noclegowego oraz proporcjonalnym odliczeniem dziennych kwot ryczałtów zgodnie z rozporządzeniem SvEV.

 

related services

W związku z licznymi informacjami odnośnie otrzymanej wiadomości mailowej z fakturą proformą do zapłaty, informujemy iż Biuro Rachunkowe NETAX nie wysyła takich informacji, nie żąda także zapłaty. Prosimy o ostrożność, taka wiadomość może zawierać wirusa. Zgłoszono niniejsze przestępstwo do odpowiednich władz.